Algemene bedrijfsvoorwaarden

Voor zover de klant een consument is, in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gelden de volgende bedrijfsvoorwaarden:

1. Geldigheid
Voor alle bestellingen via onze online shop gelden onderstaande ABV.

2. Overeenkomstpartner, klantenservice
De koopovereenkomst komt tot stand met alessandro International. Aanvullende informatie over ons vindt u in het colofon. U bereikt onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren via het contactformulier of het e-mail addres webshop@alessandro.de.


3. Afsluiten van de overeenkomst
Met de opname van de producten in de online shop maken wij een bindend aanbod voor het afsluiten van de overeenkomst ten opzichte van deze artikelen. De overeenkomst komt tot stand, wanneer u door het klikken op de bestelknop het aanbod ten opzichte van de in de boodschappenmand aanwezige goederen accepteert. Direct na het verzenden van de bestelling, ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

Voorwaarde voor een effectief afsluiten van de overeenkomst is in alle gevallen, dat het bestelproces met het verzenden van de bestelling afgerond wordt.

4. Verzendkosten
Bovenop de aangegeven productprijzen komen nog de verzendkosten. Aanvullende informatie over de hoogte van de verzendkosten ziet u bij het desbetreffende aanbod.

5. Betaling
De betaling gebeurt per credit card, PayPal of Billsafe.

Credit card
Het afschrijven van uw credit card volgt op het moment van afsluiten van de bestelling.

Paypal
U betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder Paypal. U moet daar per definitie geregistreerd zijn of uzelf eerst registreren, u moet zich met uw inloggegevens legitimeren en de betaalopdracht naar ons toe bevestigen (uitzondering evt. bij gastgebruik). Aanvullende informatie krijgt u tijdens het bestelproces.

Billsafe – op rekening kopen 
Koop nu op rekening met onze partner BillSAFE. Neem de tijd om uw aankopen goed te bekijken voordat u comfortabel per overboeking betaalt. BillSAFE is volgens TNS Emnid de meest populaire aanbieder van kopen op rekening bij online shoppers in Duitsland.


6. Packstation
Wij leveren niet aan zogenaamde packstations.

7. Eigendomsbepaling
De goederen blijven tot aan de volledige betaling ons eigendom.

8. Transportschade
Indien goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, dien dan a.u.b. zo snel mogelijk een klacht in bij de bezorgdienst en neem direct contact met ons op. Het verzuimen van de klacht of het opnemen van contact met ons heeft voor uw wettelijke rechten en het behoud daarvan, in het bijzonder uw garantierechten, geen enkele consequenties. Maar u helpt ons, onze eigen rechten ten opzichte van de bezorgdienst of transportverzekering te laten gelden.

9. Herroepingsinformatie

Voor zover de klant een consument is, in de zin van het Burgerlijk Wetboek, geldt het onderstaande, wettelijke herroepingsrecht:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Herroepingsinformatie

Voor zover de klant een consument is, in de zin van het Burgerlijk Wetboek, geldt het onderstaande, wettelijke herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed in bezit heeft gekregen, of - bij meerdere goederen, die de klant in het kader van een gehele bestelling besteld heeft, die in delen geleverd wordt - na de dag, waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in bezit heeft gekregen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkopende partij door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De herroeping moet gericht worden aan:

alessandro International GmbH

- Retoure Onlineshop -

Erkrather Straße 230

40233 Düsseldorf Duitsland

In het geval van het verzenden van de verklaring van herroeping per e-mail, moet deze gericht worden aan:

E-mail: webshop@alessandro.de

In het geval van het verzenden van de verklaring van herroeping per fax of telefoon, moet deze gericht worden aan:

Fax: +49 211 82 806 196

Telefoon: +49 0211-82806203

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het, dat de klant zijn mededeling, betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die deze tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de verkopende partij geboden, goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkopende partij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, terug. Voor de terugbetaling zal de verkopende partij hetzelfde betaalmiddel gebruiken, waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij met de klant uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen; in ieder geval zal de klant ten behoeve van deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De klant draagt de directe kosten van het retour zenden van de goederen.

De verkopende partij mag de terugbetaling weigeren, totdat zij de goederen terug ontvangen heeft, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang van welke situatie eerst optreedt.

De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij de verkopende partij de herroeping heeft medegedeeld, aan de verkopende partij terug te zenden of te overhandigen. De klant draagt de directe kosten van het retour zenden van de goederen. De retourzending dient aan het volgende adres gericht te zijn:

alessandro International GmbH

-Esüdro AG-

alessandro Endkundenretoure

Talhausstraße 4

68766 Hockenheim

Duitsland

De klant is op tijd als hij de goederen terug stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De klant is alleen aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering voortkomt uit een onnoodzakelijke aanpak van het vaststellen van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht geldt niet bij de volgende overeenkomsten: overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zouden zijn als retourzending, indien de verzegeling na levering verwijderd is.

 

- Einde van de herroepingsinformatie -

 

Modelformulier voor herroeping

Indien de klant de overeenkomst wil herroepen, dan kan hij daarvoor onderstaand formulier invullen en naar de verkopende partij terugsturen. Men is echter niet verplicht dit formulier te gebruiken.

– Aan alessandro International GmbH, Dillenburger Weg 50, 40229 Düsseldorf , Duitsland

– Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze afgesloten overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaande goederen (*)/levering van onderstaande dienst (*) herroep/herroepen

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam/Namen van de klant(en)

– Adres van de klant(en)

– Handtekening van de klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

10. Bewaren inhoud overeenkomst
Wij bewaren de inhoud van de overeenkomst en sturen u de gegevens van de bestelling en onze ABV per e-mail toe. De ABV kunt u ook op elk gewenst moment hier op deze pagina inzien en downloaden. Uw voorgaande bestellingen kunt u in onze klanten log-in inzien.

11. Informatie tov garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

12. Taal van de overeenkomst
De voor het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking staande taal is Duits.

13. Consumentengeschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt vanaf 15 februari 2016 op dit webadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor online geschillenbeslechting aan. In overeenkomst met § 36 art. 1, nr. 1 Wetsontwerp ter Omzetting van de Richtlijn inzake Alternatieve Geschillenbeslechting in Consumentenzaken en ter Uitvoering van de Verordening inzake Online Geschillenbeslechting in Consumentenzaken, in de op 3-12-2015 door de Bondsdag aangenomen versie met de besluiten van de 6e Commissie (BT-staatsdocument 18/6904), benadrukken wij, dat alessandro International GmbH noch bereid, noch verplicht is, om aan geschillenbeslechtingsprocedures bij consumentenschikkingsinstanties deel te nemen.

14. Jurisdictie
In het zakelijk verkeer met kooplieden of rechtspersonen, wordt als rechtsgebied voor alle onenigheden vanuit contractuele relaties tussen de aanbieder en de klant, de vestigingsplaats van de aanbieder (Düsseldorf) overeengekomen.