U heeft geen producten in uw winkelwagen.

WIJ REIKEN EEN PRIJS UIT VOOR DE MOOISTE KERSTETALAGE 2020!

Deelname is de moeite waard. En zo eenvoudig is het:

Maak een foto van uw etalage vanuit verschillende perspectieven en stuur ons uw 3 mooiste foto's per e-mail toe.

Vergeet niet uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door te geven als u ons het beeldmateriaal toestuurt. De 3 winnaars sieren dan niet alleen één pagina in onze alessa, maar ze ontvangen ook geweldige prijzen:

1e prijs - BE CREATIV CREATIEF BLOEMENBOX - 12 maanden verse bloemen ter waarde van € 285,- (BLOOM & WILD)

2e prijs - SO SWEET CHOCOLADE ABONNEMENT - 6 maanden handgemaakte lekkernijen
ter waarde van € 150,- (BITTERSÜSS & EDELWEISS)

3e prijs - RELAX YOURSELF ELLE ABONNEMENT - 12 nummers van het trendmagazine ter waarde van
€ 84,- (MEINABO)

De sluitingsdatum voor inzendingen is 6 januari 2021.

Deelnamevoorwaarden

Voor deelname aan de winactie zijn de volgende deelnamevoorwaarden en bepalingen voor de uitslag van toepassing:

1. Deelname aan de winactie is alleen mogelijk indien alle noodzakelijke documenten zijn overgedragen.

2. Deelname is gratis en alleen toegestaan voor meerderjarige personen. In dit verband behoudt de organisator zich het recht voor om te informeren naar de leeftijd van de deelnemers aan de winactie.

3. Bij de winactie komen alleen de deelnemers in aanmerking die alle vereiste informatie hebben ingevuld en die aan de leeftijdseis hebben voldaan. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de winactie.

4. De winnaar wordt geloot uit alle inzendingen, met uitsluiting van rechtsmiddelen. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. Een contante betaling of overdracht van de prijs aan een andere persoon is uitgesloten.

5. Het e-mailadres van de deelnemer wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de winactie, d.w.z. voor de loterij en het contact opnemen met de deelnemer met als doel om op de hoogte te stellen van de winst. De verzamelde e-mailadressen worden volledig verwijderd nadat de winactie is afgelopen.

6. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres. Als de winnaar niet kan worden bereikt door een onjuist e-mailadres, behoudt de organisator zich het recht voor om de trekking te herhalen.

7. Als de winnaar niet binnen twee weken reageert nadat er per e-mail contact is opgenomen, behouden we ons het recht voor om de trekking te herhalen.

8. De medewerkers van de organisator alsmede aangesloten bedrijven en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de winactie.

9. De organisator heeft het recht individuen uit te sluiten van deelname indien er gegronde redenen zijn, zoals overtreding van deze deelnamevoorwaarden, dubbele deelname, ontoelaatbare beïnvloeding van de winactie, manipulatie, enz. Indien nodig kunnen winsten in deze gevallen ook met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden.

10. De organisator behoudt zich het recht voor om de winactievoorwaarden op elk moment te wijzigen, de winactie om gegronde redenen te beëindigen of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

11. Alle informatie onder voorbehoud. Een contante betaling van de prijs is niet mogelijk. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten; de rechten uit de privacyverklaring blijven onaangetast.

12. De organisator van de winactie in de zin van deze deelnamevoorwaarden is:

alessandro International GmbH

Erkrather Str. 228a

40233 Düsseldorf